Proces uchádzania sa o pracovné miesto v spoločnosti ZKW

Nemôžeme Vás od žiadosti odbremeniť. Ale vysvetlíme Vám, čo môžete očakávať počas procesu posudzovania žiadosti o pracovnú pozíciu v skupine ZKW:

Jazda na horskej dráhe pocitov – tak väčšinou vyzerá celý proces hľadania novej práce. Predovšetkým pre Vás ako uchádzača. Nájdete prácu svojich snov a pošlete žiadosť. Čo nasleduje potom, je často najprv vôbec nič – hluché obdobie plné čakania. Potom príde moment plný emócií pri príchode odpovede, ktorá Vás vhodí do ďalšieho pozitívneho alebo negatívneho premetu. Po večnej zmene pocitov – po osvojení si odborných vedomostí ako aj nervozite pred a počas pohovoru sa jazda skončila. A na konci dostanete v najlepšom prípade do ruky pracovnú zmluvu na svoju vysnívanú prácu.

Rozumieme, že čas od odoslania až po konečné prijatie alebo odmietnutie so sebou prináša veľa emócií. Preto počas nášho výberového procesu v spoločnosti ZKW nerobíme žiadne tajnosti. Od prvého kontaktu s našou spoločnosťou Vám chceme vysvetliť, čo od skupiny ZKW môžete očakávať. Preto Vám na tomto mieste ponúkame pohľad na každý krok nášho výberového procesu.

Ďalší obsah

Schulungssituation_CTC_Development_ZKW

Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných pracovníkov/-čky – ľudí, ktorí majú pri svojej práci radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti.

Viac informácií

Kariéra v zahraničí

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií