Kariéra v zahraničí: so skupinou ZKW do Číny, USA alebo Mexika

Nǐ hǎo! Nice to meet you! Buenos días!

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Kto sa rozhodne vyučiť sa v spoločnosti ZKW, objaví svet inovatívnych prémiových svetelných a elektronických systémov v malebnom 4-tisícovom mestečku Wieselburg v Dolnom Rakúsku. Po vyučení sa a s túžbou po cestovaní v srdci sa môže potom vydať na cestu do sveta.

V pravidelných rozhovoroch so zamestnancami môžu zamestnanci, ktorí sú ochotní cestovať, vyjadriť svoje priania. Pri vhodnej príležitosti sa ponúka potom možnosť vycestovania do zahraničia. Na tri až šesť mesiacov „otestovať, vyskúšať. S možnosťou predĺženia: Ak sa výrobný závod a odborná sila k sebe hodia a existuje voľné miesto, môžu sa z mesiacov stať roky.

Podpora pri vycestovaní

Pri vycestovaním za pracovnou pozíciou v spoločnosti ZKW v zahraničí nie je pracovník odkázaný len sám na seba. Spoločnosť plne podporuje medzinárodné ambície: Rezervácia letenky, pomoc pri hľadaní bývania, doprava, poistenia – v tom všetkom pomáhame cestovaniu chtivým pracovníkom.

Ako jedna z vedúcich vo svojom obore zamestnáva spoločnosť ZKW Group ľudí v svojich podnikoch v Rakúsku, Slovensku, Českej republike, Číne, Indii, Mexiku, Kórea a v USA. V rámci rozsiahlej internej ponuky ďalšieho vzdelávania môžu nájsť príslušné medzi kultúrne školenia, prispôsobené príslušnej krajine. Aby radostnému „cestovateľovi“ z Rakúska nič nestálo v ceste.

Ďalší obsah

Schulungssituation_CTC_Development_ZKW

Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných pracovníkov/-čky – ľudí, ktorí majú pri svojej práci radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti.

Viac informácií