Spoločnosť ZKW vložila dlhopisovú pôžičku vo výške 180 miliónov eur

Spoločnosť ZKW vložila dlhopisovú pôžičku vo výške 180 miliónov eur

Wieselburg, 3. 7. 2017 – Skupina ZKW, vedúci výrobca prémiových svetelných a elektronických systémov, úspešne investovala dlhopisovú pôžičku vo výške 180 mil. eur. Vzhľadom na veľký dopyt a z toho vyplývajúceho nadmerného upísania značne prekonala pôvodne zamýšľaný objem.

Dlhopisy boli emitované v tranži so splatnosťou od 5 do 7 rokov. Úročenie bolo pre všetky tranže stanovené na dolnej hranici trhového rozpätia. Spoločnosť ZKW si tým zaistila dlhodobý kapitál za východných podmienok a likviditu potrebnú pre národné a medzinárodné investičné projekty a zabezpečila si ďalší rozvoj vedúceho postavenia v oblasti technológií. „Vďaka úspechu dlhopisovej pôžičky môžeme do obchodu s výrobkami špecifickými pre oblasť automobilov vložiť ešte viac kapitálu a tým zabezpečiť zdroje potrebné pre rozvoj projektov našich zákazníkov. Náš základný investičný rating je pre našich zákazníkov znakom stability a spoľahlivosti. Využívame prostriedky na to, aby sme dokázali bezpečne financovať potrebné investície a vďaka solídnemu kapitálu ďalej rástli“, toľko Armin Schaller, výkonný riaditeľ ZKW Holding.

So svojím objemom vo výške 180 mil. eur je to doteraz prvá dlhopisová pôžička, ktorú spoločnosť ZKW investovala. Na tejto pôžičke sa podieľalo viac ako 50 inštitucionálnych investorov ako napríklad banky a poisťovne. Transakciu sledovala krajinská banka spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a banka UniCredit Bank Austria AG. „Správne umiestnenie za mimoriadne atraktívnych podmienok ukazuje, že aj investori náš úspech uznávajú a spoločnosti dôverujú. Podčiarkuje to našu pozíciu na trhu a potvrdzuje, že sa máme s našim silným tímom dobrý kurz“, povedal Oliver Schubert, výkonný riaditeľ skupiny ZKW.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0