Zažite svetelné systémy zajtrajška na 67. výstave IAA

Zažite svetelné systémy zajtrajška na 67. výstave IAA

Spoločnosť ZKW ako celosvetovo popredný výrobca svetelných a elektrotechnických technológií poskytla exkluzívny pohľad na ďalšiu generáciu svetelných a elektrotechnických systémov. Na 67. ročníku výstavy IAA sa spoločnosť ZKW cielene zamerala na tému „Zažite budúcnosť“, čím toto motto výstavy IAA zviditeľnila. Na takmer 170 m2 intenzívne osvetlila „autonómnu jazdu z pohľadu výrobcu svetiel“. A to v príslovečnom význame.

Wieselburg 7. septembra 2017.

Ako jeden z celosvetovo pôsobiacich vedúcich spoločností v oblasti svetelných a elektronických technológií dodáva spoločnosť ZKW už desaťročia mnohým známym značkám v automobilovom sektore inovácie pre vysokokvalitné svetlomety do vozidiel. Vďaka tejto technológii vytvára spoločnosť ZKW okrem iného aj míľniky v bezpečnosti pri jazde v noci.

Kľúčová téma „autonómnej jazdy z pohľadu výrobcu svetiel“

Pri prvom vystúpení spoločnosti na 67. veľtrhu IAA predstavila spoločnosť ZKW ďalšiu generáciu svetelných systémov a s novými inováciami sa už teraz pozerá na svetelné riešenia zajtrajška. „V ďalších rokoch chceme s našimi inteligentnými riešeniami vytýčiť smer pre celý nový koncept mobility. Z tohto dôvodu stále viac investujeme do nových technológií. Neustále sa budeme vyvíjať a cielene a udržateľne spravovať inovácie budúcnosti. To chceme ukázať aj pri našom prvom vystúpení na výstave IAA,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti ZKW Oliver Schubert.

Stánok s interaktívnou účasťou

Na 170 m2 sa vo Frankfurte nainštaloval priechodný osvetlený priestor. V ňom predstavila spoločnosť ZKW rôzne situácie v rámci autonómnej jazdy, na ktorých sa návštevníci veľtrhu mohli interaktívne zúčastniť. V ňom si mohli vyskúšať, čo dokážu svetelné systémy zajtrajška. Spoločnosť ZKW pritom efektne predstavila, s akými druhmi využitia svetla budúcnosti sa môžete v autonómnych autách stretnúť. Autonómne digitálne auto bude v budúcnosti s ľuďmi komunikovať pomocou svetla.

„Na základe rôznych používateľských prípadov osvetlíme všetko, čo bude v rámci konceptov mobility budúcnosti možné,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ spoločnosti ZKW Oliver Schubert. „Autonómne jazdiace autá ukazujú svojmu okoliu pomocou svetla, ktoré jazdné manévre sú v pláne a čoskoro sa uskutočnia. Zmena rýchlosti alebo smeru jazdy bude naznačená aj prostredníctvom osvetlenia. Iní účastníci premávky ako cyklisti alebo samostatní vodiči si tak môžu interpretovať plánované správanie sa autonómne jazdiacich konceptov mobility a vhodne zareagovať,“ hovorí Schubert, ktorý s pohľadom do budúcnosti upriamuje pozornosť na ďalšie inovácie, vďaka ktorým bude spoločnosť patriť k technologickej špičke.

Spoločnosť ZKW na 67. výstave IAA

Hala 6.0

Stánok A32

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0