ZKW Slovakia: Začiatok výstavby najväčšej prístavby v histórii spoločnosti ZKW

ZKW Slovakia: Začiatok výstavby najväčšej prístavby v histórii spoločnosti ZKW  

Slávnostným výkopom 27. septembra 2018 spustila správna rada skupiny ZKW a spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o. najväčšie a najnákladnejšie stavebné rozširovanie v 80-ročnej histórii spoločnosti ZKW.

Spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2007 v Krušovciach a odvtedy prešla významným rozvojom. Závod v Krušovciach, s viac ako 2 500 zamestnancami, je dnes po závode v dolnorakúskom Wieselburgu druhým najväčším výrobným závodom spoločnosti ZKW. V slovenskom závode spoločnosti ZKW sa vyrábajú prevažne hlavné a hmlové svetlá.  V priestoroch spoločnosti ZKW Slovakia však prebieha nielen výroba, ale aj samotný vývoj nových osvetľovacích systémov.

„V posledných mesiacoch sa ZKW Slovakia, z dôvodu množstva nových projektov, ocitla na hranici svojich výrobných možností. Rozhodli sme sa preto rozšíriť priestory o cca 37 500 m2,“ vysvetľuje Franz Nigitz, výkonný riaditeľ ZKW Slovakia s.r.o. Aktuálne vyrába závod na ploche 42 000 m2 a na ďalšej prenajatej skladovacej ploche cca 14 500 m2. Stavebným rozšírením sa výrobná plocha takmer zdvojnásobí. V súvislosti s rozširovaním sa súbežne optimalizujú aj procesy a organizácia, aby si spoločnosť udržala dlhodobú konkurencieschopnosť.

Rozšírenie vo veľkom štýle

K novej výrobnej ploche vznikne aj nová administratívna časť so školiacim strediskom, veľkopriestorové kancelárie a priestory pre závodného lekára. Okrem plánovanej integrácie 45 vstrekovacích strojov sa v budúcnosti budú v závode vyrábať aj umelohmotné šošovky a moduly. Celková investícia na budúce tri roky je naplánovaná na približne 155 mil. eur.

Zameranie na udržateľnosť a skoré ukončenie výstavby

Vo fáze plánovania prístavby sme sa výrazne zamerali na nákladovo výhodné stavebné technológie, ktoré šetria energiu a životné prostredie. Odpadové teplo zo strojov na vstrekové liatie bude energetickým zdrojom pre podlahové kúrenie v hale pre hlavné reflektory.

Plány dokončenia hál sú ambiciózne: Koncom marca 2019 by mala byť ukončená výstavba výrobnej haly, otvorenie celej budovy bolo stanovené na koniec mája 2019. „Hoci je časový plán skutočne tesný, som na základe vynikajúcich výsledkov prípravných prác optimistický, verím, že prístavbu dokončíme podľa plánu. Výstavba v slovenskom závode nám umožní rásť v oblasti konkurencieschopnosti a vďaka závodu v Krušovciach budeme ešte viac prispievať k celkovému rastu spoločnosti ZKW,“ povedal Oliver Schubert, výkonný riaditeľ spoločnosti ZKW Group GmbH.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0