ZKW v žiare reflektorov: Zjednotenie priemyslu a umenia

ZKW v žiare reflektorov: Zjednotenie priemyslu a umenia

Spoločnosť ZKW prezentuje po prvýkrát divadelnú produkciu, a to v hlavnej úlohe s priemyselným robotom

 

Spoločnosť ZKW Group je známym špecialistom v oblasti prémiového osvetlenia a elektronických systémov. No tentoraz bola spoločnosť aktívna aj v oblasti kultúry a vo Wieselburgu usporiadala divadelné predstavenie, v ktorom účinkoval aj priemyselný robot. Bola uvedená hra s názvom „Der Sandmann 4.0“ (Piesočný muž 4.0), naštudovaná voľne na motívy diela od E.T.A. Hoffmanna z roku 1815.

Wieselburg, 24. november 2017. Na premiéru divadelnej hry „Der Sandmann 4.0“, ktorá sa uskutočnila 15. novembra, pozvala spoločnosť ZKW osobnosti z politiky, priemyslu, obchodu a médií. Prítomní boli aj hostiteľ a iniciátor Armin Schaller, CEO spoločnosti ZKW Holding, ako aj celý riadiaci tím spoločnosti ZKW Group. Obidve predstavenia dňa 16. novembra boli vyhradené pre zamestnancov spoločnosti ZKW Group.

Vedenie spoločnosti ZKW už dlho rozmýšľalo o tom, že pozve do Wieselburgu technickú experimentálnu divadelnú skupinu „Theaterspinnerei“ s tematicky príbuzným predstavením „Der Sandmann 4.0“. Divadelná produkcia je jedinečný experiment, na ktorý sa ešte nikto neodvážil: Priemyselný robot (model „YUMI“ spoločnosti ABB) má v divadelnom predstavení svoju vlastnú úlohu. Bolo mi potešením priniesť túto produkciu do Wieselburgu. „Der Sandmann 4.0" premosťuje technológiu a umenie, inžinierske myslenie a psychológiu, funkcionalitu a estetiku," vyjadril sa Armin Schaller.

Priemysel a umenie si neodporujú

Divadelná hra sa okrem iného zaoberá otázkou, či sa u človeka môžu rozvinúť city voči stroju. Tento koncept sa môže pri aktuálnom vývoji trendu automatizačného priemyslu s názvom „Industrie 4.0" považovať za modernú úvahu. „Der Sandmann“ (Piesočný muž) má preto vzhľadom na rok svojho vzniku (1815!) mimoriadne vizionársku povahu. Priemysel a umenie majú toho spoločného oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Kreativita a inovácie sú kľúčovými faktormi tak v oblasti kultúry, ako aj v odvetví, v ktorom pôsobí spoločnosť ZKW Group.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0