Spoločnosť ZKW ďalej rozširuje závod Silao v Mexiku

ZKW_Mexiko

Spoločnosť ZKW vyrába od roku 2016 vysokokvalitné osvetľovacie systémy v mexickom meste Silao pre krajiny dohody NAFTA. Špecialista na osvetlenie teraz rozširuje svoju prevádzku o ďalších 21 000 metrov štvorcových. Týmto krokom sa výrobná plocha zväčší na celkovú plochu 35 000 metrov štvorcových. Okrem toho sa plánuje prijať viac ako 600 nových zamestnancov, aby sa zvýšil počet zamestnancov do roku 2023 na približne 1 600. Spoločnosť vyrába svetlomety a prídavné svetlá pre zákazníkov, ako sú BMW, Ford Lincoln, Freightliner, General Motors, Mercedes Benz, Navistar a Volvo. Plánovaný objem výroby je 2,2 milióna kusov ročne. „Cieľom druhej fázy rozšírenia je výrazne zvýšiť kapacity prevádzky a vybudovať ďalšie kompetencie v oblasti dizajnu, inžinierstva, ako aj výskumu a vývoja. Najväčší dôraz kladieme pri tom na multikultúrnu, inkluzívnu a udržateľnú firemnú kultúru,“ vysvetľuje Jan Seumenicht, generálny riaditeľ závodu ZKW Mexiko.

Spoločnosť ZKW a partneri vyvíjajú nové moduly s mikrozrkadlami pre dynamické svetelné funkcie

ZKW-Project Dragonfly_2021

Spolupráca so spoločnosťami Silicon Austrian Labs, Evatec, EV Group a TDK Electronics posúva vpred technológiu svetelnej projekcie

Spolu s výskumnými partnermi Silicon Austrian Labs, Evatec, EV Group a TDK Electronics pracuje spoločnosť ZKW na technológii „micromirror“ (mikrozrkadla). Tento mikroelektromechanický systém (MEMS) sa skladá z čipu s integrovanou mikroskopickou zrkadlovou mechanikou. Mikrozrkadlo sa môže pretáčať okolo dvoch osí prostredníctvom piezoelektriny a umožňuje špecifické a precízne smerovanie laserového lúča. V budúcnosti tak umožní inteligentné funkcie osvetlenia pre vozidlá, ako napríklad projekciu symbolov (napríklad šípok) a výstrah na vozovke, alebo flexibilné a adaptívne osvetlenie vozidla. Táto technológia sa môže použiť v predných a zadných svetlách alebo ako bočná projekcia, rovnako aj v systémoch LIDAR na optické meranie vzdialenosti. „Mikrozrkadlo by mohlo byť strategicky dôležitou kľúčovou technológiou, ktorá umožní nové automatické funkcie osvetlenia pre autonómnu jazdu. Cieľom tohto takzvaného „inteligentného osvetlenia vozovky“ je vytvoriť inteligentnejšie, bezpečnejšie a interaktívnejšie vozidlá,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Spoločnosť ZKW bola ocenená dvoma cenami GM Quality Excellence Awards

GM_supplier-excellence-Award_Team-Dalian

Centrála v meste Wieselburg a čínsky závod v Dalian získali ocenenie za mimoriadnu spoľahlivosť dodávok

Závody spoločnosti ZKW v meste Wieselburg a Dalian (v Číne) získali cenu „GM Supplier Quality Excellence Award“ za ich mimoriadne výkony v úlohe spoľahlivého dodávateľa pre automobilový priemysel. Ocenenia odmeňujú vysokú spoľahlivosť dodávok špecialistu na svetelné systémy pre spoločnosť General Motors. Napriek mnohým obmedzeniam kvôli pandémii dokázala spoločnosť ZKW plniť svoje dodávateľské zmluvy so spoločnosťou GM včas, spoľahlivo a kvalitne. „V tomto turbulentnom období sme obzvlášť hrdí na tieto ocenenia. Odmeňujú našu každodennú námahu vynaloženú pre zákazníkov po celom svete,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Spoločnosť ZKW prejde do roku 2025 na celom svete na CO2 neutrálnu výrobu

ZKW_MX_reforestation_sustainability_2021

Úspory energie, zamedzenie tvorby odpadu a prechod na zelenú elektrinu posilňujú udržateľnú výrobu, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu – do roku 2038 majú byť všetky výrobky spoločnosti ZKW CO₂ neutrálne

Udržateľné hospodárenie je hlavným cieľom skupiny ZKW a jej zákazníkov. V rámci celokoncernového projektu udržateľnosti korporátu „Corporate Sustainability Project“ sa spoločnosť ZKW čoraz viac zameriava na zamedzenie tvorby odpadu, šetrenie zdrojov a ochranu životného prostredia vo svojich závodoch v Rakúsku, na Slovensku, v Mexiku, USA, Číne a Južnej Kórei. Cieľom je efektívnejší a udržateľnejší vývoj a zhotovovanie výrobkov. Spoločnosť ZKW sa tak koncentruje na energeticky účinné výrobné stroje, ktoré znižujú tvorbu CO2. Od roku 2022 budú zelenú elektrinu využívať aj závody v mestách Wieselburg a Wiener Neustadt. V Krušovciach postavila spoločnosť ZKW prvú prevádzkovú budovu na Slovensku s energetickým certifikátom triedy A0 a získala ocenenie za obzvlášť ekologickú a energeticky úspornú konštrukciu. Pracovníci závodu majú pomáhajú z vlastnej iniciatívy pri triedení odpadu a zamedzení jeho tvorby, ako aj pri recyklácii. Závod v mexickom meste Silao bol taktiež postavený podľa inovatívnych noriem šetrných k životnému prostrediu. Okrem toho zamestnankyne a zamestnanci podporujú miestnu ochranu životného prostredia výsadbou 240 stromov v chránenej prírodnej oblasti La Purísima. „Ako globálny hráč si uvedomujeme svoju sociálnu a spoločenskú zodpovednosť. Preto do roku 2025 pretvoríme naše výrobné závody na CO2 neutrálnu výrobu. Chceme aktívne formovať ochranu podnebia a podrobne sa pozrieť na stopu CO₂ našich výrobkov,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Spoločnosť ZKW na 4. mieste v európskych patentových prihláškach

stripeZ_module_patent_Marke_ZKW_Innovation

Špecialista na svetelné systémy vo Wieselburgu prihlásil v minulom roku celkovo 57 inovácii na medzinárodný patent – z toho 50 v Európe a sedem v Číne. Dodávateľ pre automobily v Dolnom Rakúsku je lídrom v patentovom rebríčku za rok 2020. V Európe je spoločnosť ZKW na 4. mieste spomedzi všetkých rakúskych podnikov, ktoré predložili svoje vynálezy. Pre najvyššie umiestnenie spoločnosti ZKW je rozhodujúci veľký počet inovácií v oblasti riešení inteligentného osvetlenia a senzoriky, ktoré vyžaduje autonómna jazda. V spoločnosti ZKW zohrávajú výskum a vývoj kľúčovú úlohu. Novinky sa testujú najnovšou technológiou na meranie vo vlastnom svetelnom tuneli, ktorý patrí k najväčším v Európe. „Naše patenty sú hodnotami našej spoločnosti. Inovácia je pre nás podstatná na osvetlenie ciest do budúcnosti,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

ZKW spolu so spoločnosťou Newsight Imaging vyvíja veľmi presné adaptívne diaľkové svetlo – aj ako dodatočnú výbavu

A1_Integration_NSI_NewSightImaging

Nová technológia integruje svetelný snímač a riadiace prvky svetla priamo do predného osvetlenia

Strategické partnerstvo s izraelskou začínajúcou spoločnosťou Newsight Imaging, ktoré spoločnosť ZKW uzavrela v roku 2019, už prináša úspech. Spoločnosť Newsight Imaging sa v roku 2019 stala víťazom súťaže spoločnosti ZKW „Drive Light Sight“. Ako prvý výsledok spolupráce vyvinuli teraz prototyp neoslňujúceho diaľkového svetla, ktoré integrovali priamo do reflektora s príslušnou senzorikou a riadiacimi prvkami. Z tohto dôvodu je samostatná predná kamera zbytočná. Projekt bežiaci pod názvom „senseZ“ by čoskoro mohol prejsť do sériovej výroby a vyrábať sa v spoločnosti ZKW. „Vďaka sebestačnému systému diaľkových svetiel môžeme modernizovať, vybaviť alebo upraviť staršie modely vozidiel, ktoré nemajú prednú kameru alebo dimenzované zariadenia pre ADB. Táto inovácia je určená aj ako aktualizácia existujúcej adaptívnej techniky diaľkových svetiel s vysokým rozlíšením,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ spoločnosti ZKW Group.

Spoločnosť ZKW spoločne s inštitútom AIT Austrian Institute of Technology a univerzitou FH Wiener Neustadt skúma riadiace prístroje budúcnosti

zoneZ_Forschungsprojekt_Grafik

Projekt „zoneZ“ podporovaný FFG sa spolieha na medziodborovú spoluprácu

V rámci výskumného projektu „zoneZ“ spoločnosť ZKW spolupracuje s inštitútom AIT Austrian Institute of Technology a študijným odborom mechatroniky Technickej univerzity Wiener Neustadt (FHWN) na novej triede riadiacich prístrojov pre automobily. Projekt „zoneZ“ podporuje Spolkové ministerstvo pre ochranu podnebia v rámci programu Mobilita budúcnosti FTI a realizuje ho Rakúska agentúra na podporu výskumu. Cieľom je vyvinúť zónový riadiaci prístroj, ktorý v budúcnosti bude môcť riadiť senzory vozidla, ako sú radary, kamery a LiDAR, ale aj ovládače, ako sú reflektory a displeje. Týmto spôsobom by sa mohli podporiť asistenčné funkcie vodiča, bodové reflektory na cielené osvetlenie ohrozených predmetov, parkovacích asistentov alebo ochrana chodcov s cieľom zabrániť nehodám. „Premýšľame o vybudovaní elektronickej architektúry vozidiel budúcnosti na sekciách, teda definovaných prostredníctvom geometrickej blízkosti. Cieľom výskumného projektu je funkčný model, ktorý sa môže použiť v statickom modeli, ale aj v testovacom vozidle,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

ZKW COBOT: človek a robot pracujú v tíme

ZKW_Wieselburg_COBOT_Collaborating_Robot

Po približne roku vývoja a optimalizácie prišiel program ZKW COBOT do skutočnej prevádzky. Kolaborujúci robot spolupracuje pritom s personálom na výrobnej linke. Kým priemyselné roboty sú chránené za ochrannými konštrukciami alebo bezpečnostnými dverami vo vlastnej bunke, ZKW COBOT je voľný a pôsobí vzájomne s obsluhou. Aktuálne sa inteligentný stroj používa na montáž svetlovodov v reflektoroch. Prvé skúsenosti sú nádejné: tímová práca s inteligentným robotom uľahčuje zamestnancom vyčerpávajúcu manuálnu prácu na linke, zrýchľuje montážny proces o približne 20 percent a stará sa o konštantne vysokú kvalitu výroby. „Pri projekte COBOT je v centre pozornosti hospodárnosť, bezpečnosť a kvalita. Kolaborujúci robot má cielene podporovať naše zamestnankyne a zamestnancov vo výrobe,“ hovorí Oliver Schubert, generálny riaditeľ ZKW Group.

Udo Hornfeck je nový technický riaditeľ v spoločnosti ZKW

CTO_Hornfeck_2021

Dipl. Ing. (FH) Udo Hornfeck (48), MBA, prevzal 1. marca 2021 úlohu technického riaditeľa spoločnosti ZKW Group GmbH. Je nástupcom pána Jürgena Antonitscha. Pán Hornfeck pracoval ako hlavný riaditeľ technológií divízie Wiring Systems spoločnosti LEONI. Skúsený odborník pre technológiu má dlhoročné medzinárodné skúsenosti v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu. Pán Hornfeck bude naďalej rozvíjať medzinárodnú sieť závodov spoločnosti ZKW a posilňovať oblasti technológie a inovácie. „Tešíme sa, že spolu s Udom Hornfeckom môžeme posunúť budúcnosť našich konceptov mobility na nový stupeň,“ uviedol Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Spoločnosť ZKW vyberá víťazov súťaže Drive Light & Sight

Flite_Cheque_Winner_drive-light-sight

V rámci výzvy „Drive Light & Sight | Edition 2020“ hľadala spoločnosť ZKW v minulom roku začínajúce firmy, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia v oblastiach senzoriky a prídavných svetiel. Odborná porota spoločnosti ZKW teraz vyhodnotila celkovo 74 predložených žiadostí z 25 krajín. Víťazné pozície zaujali mladý podnik FLITE Material Sciences s novodobou metódou spracovania povrchov krycích dosiek reflektorov a začínajúca spoločnosť Maradin s mikrolaserovým projektorom pre dynamický svetelný systém. Každý z víťazov získal peňažnú odmenu vo výške 15 000 EUR a miesto v partnerskom programe spoločnosti ZKW. Odmenené koncepty sa v spolupráci s odborníkmi na inovácie spoločnosti ZKW teraz uvedú do praxe. „Spolupráca so začínajúcimi spoločnosťami je podstatnou súčasťou našej inovačnej stratégie a je dôležitá za účelom vývoja budúcich svetelných systémov a systémov senzorov. Týmto spôsobom sa maximalizuje bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky v čase autonómneho jazdenia,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ spoločnosti ZKW Group GmbH.