Spoločnosť ZKW vyberá víťazov súťaže Drive Light & Sight

V rámci výzvy „Drive Light & Sight | Edition 2020“ hľadala spoločnosť ZKW v minulom roku začínajúce firmy, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia v oblastiach senzoriky a prídavných svetiel. Odborná porota spoločnosti ZKW teraz vyhodnotila celkovo 74 predložených žiadostí z 25 krajín. Víťazné pozície zaujali mladý podnik FLITE Material Sciences s novodobou metódou spracovania povrchov krycích dosiek reflektorov a začínajúca spoločnosť Maradin s mikrolaserovým projektorom pre dynamický svetelný systém. Každý z víťazov získal peňažnú odmenu vo výške 15 000 EUR a miesto v partnerskom programe spoločnosti ZKW. Odmenené koncepty sa v spolupráci s odborníkmi na inovácie spoločnosti ZKW teraz uvedú do praxe. „Spolupráca so začínajúcimi spoločnosťami je podstatnou súčasťou našej inovačnej stratégie a je dôležitá za účelom vývoja budúcich svetelných systémov a systémov senzorov. Týmto spôsobom sa maximalizuje bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky v čase autonómneho jazdenia,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ spoločnosti ZKW Group GmbH.

Hydrofóbne povrchy
Svojou novodobou metódou spracovania povrchov vyvinul kanadský podnik FLITE technológiu, ktorá povrchom z najrôznejších materiálov zabezpečuje vodoodpudivé vlastnosti. Pritom sa riešenie orientuje na predlohu z prírody – lotosový list, ktorého mikroskopicky malá, drsná štruktúra povrchu pôsobí odpudzujúco na kvapaliny. Spoločnosť FLITE dosahuje túto vlastnosť prostredníctvom pulzujúceho lasera, ktorý gravíruje špeciálnu štruktúru do povrchov materiálu. V súčasnosti skúma spoločnosť ZKW túto technológiu ako doplnok k náteru povrchov krycích dosiek reflektorov. „Inovácia zaisťuje voľný výhľad senzora, pričom šetrí zdroje a je stopercentne ekologicky neutrálna,“ vysvetľuje Hannes Scheer, vedúci oddelenia Inovácie spoločnosti ZKW Group GmbH.

Komunikácia s laserovým svetlom
Pre autonómne jazdenie je rozhodujúce zosieťovanie a komunikácia medzi vozidlami a s ostatnými účastníkmi cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. Začínajúca spoločnosť Maradin z Izraela používa mikrolaserový projektor, ktorý sa môže integrovať do rozličných pozícií vo vozidle, ako napríklad aj do bočného zrkadla. Týmto spôsobom sa umožní napríklad premietanie varovných pokynov na jazdný pruh, ale aj informácií pre používateľa pri približovaní sa k vozidlu, napr. o úrovni nabitia/naplnení nádrže alebo aktuálnych dopravných správach. Koncept umožňuje dynamické svetelné animácie s laserom, ktoré dokážu komunikovať a zaistiť zvýšenú bezpečnosť pri jazde v noci pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vynikajúce nápady
Odborná porota spoločnosti ZKW hodnotila predložené nápady podľa rozličných kritérií, ku ktorým okrem iných patrila pridaná hodnota pre zákazníkov, uskutočniteľnosť, trhové príležitosti, vzájomný pomer nákladov a prínosov, úroveň vyspelosti technológie a strategické uvažovanie.. Víťazi teraz môžu spoločne so špecialistami spoločnosti ZKW konkretizovať svoje koncepty v rámci workshopov a uviesť ich do praxe. „Radi spolupracujeme s múdrymi hlavičkami a tešíme sa na nové, úspešné partnerstvá so začínajúcimi spoločnosťami,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ spoločnosti ZKW Group GmbH.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0