Spoločnosť ZKW získala ocenenie DVN Lighting Star Award

Spoločnosť ZKW, špecialista na osvetľovacie systémy, sa teší z ďalšieho prestížneho ocenenia. 28. februára získala spoločnosť so sídlom vo Wieselburgu od priemyselného združenia DVN (Driving Vision News) v Mníchove ocenenie „Lighting Star Award“ za najlepší dizajn predného osvetlenia. Ocenenie sa udeľuje za inovatívny dizajn predného osvetlenia, ktorý spoločnosť ZKW vyvinula pre animované LED svetlomety „Thorhammer“ modelu Volvo EX90. Po prepnutí na diaľkové svetlá sa denné svetlá rozdelia smerom nahor a nadol, aby sa odkryli hlavné svetlomety. „Ocenenie, ktoré je odmenou za dôkladný vývoj tohto jedinečného, pre značku typického predného osvetlenia, nás mimoriadne teší,“ vysvetľuje Dr. Wilhelm Steger, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

DVN ako spoločenstvo odborníkov z odvetvia organizuje pravidelné semináre a slúži ako platforma na výmenu informácií pre svojich členov z automobilového priemyslu. Slávnostné odovzdávanie cien DVN, na ktorom bola ZKW ocenená, bolo vrcholom prvého seminára DVN 2024. Medzi mnohými odbornými prezentáciami vystúpil aj Udo Hornfeck, technický riaditeľ spoločnosti ZKW Group, ktorý hovoril o „Dizajne a osvetlení vo vozidle Volvo EX90“. Na konferencii CEO Talk na tému „Meniaci sa automobilový priemysel“ diskutoval generálny riaditeľ spoločnosti ZKW Wilhelm Steger s renomovanými zástupcami iných dodávateľov automobilového priemyslu o stratégiách pre budúcnosť, udržateľnosti, softvérovo definovaných vozidlách, umelej inteligencii a mnohých ďalších témach. Gerald Böhm, GSM Advanced Technology and Technology Relationship Management ZKW Group, poskytol vo svojej prezentácii „Displej – technické možnosti a perspektívy“ vzrušujúci pohľad do budúcnosti osvetlenia vozidiel.

Vynikajúci dizajn osvetlenia
Spoločnosť ZKW používa v ocenenom svetlomete modelu Volvo EX90 digitálny segmentový svetelný modul, ktorý kombinuje maticové diaľkové a stretávacie svetlá. Systém kombinuje denné svietenie, pozičné svetlo a smerové svetlo v mimoriadne kompaktnej podobe nápadného dizajnu „Thorhammer“. Inovatívna kinematika umožňuje denným svetlám „žmurkať“: keď je vozidlo odomknuté, jednotlivé prvky svetlometov blikajú jeden za druhým a potom sa otvoria a uvoľnia diaľkové svetlá s efektom blikania. Inteligentný svetlomet bol vyvinutý v závode ZKW vo Wieselburgu a vyrába sa v závodoch ZKW v Silao/Mexiko a Daliane/Čína. „Naše vývojové oddelenie dokázalo s veľkým nasadením splniť vysoké dizajnové štandardy značky,“ hovorí Dr. Steger.

O spoločnosti DVN Lighting
DVN Lighting je komunita odborníkov z odvetvia, ktorí si pravidelne vymieňajú názory. Cieľom je konsolidovať a analyzovať informácie na podporu členov DVN Lighting. „DrivingVisionNews“ je odborný časopis pre všetky aspekty osvetlenia vozidiel, videnia a asistencie vodiča. DVN v Mníchove sa tešil veľkej obľube, zúčastnilo sa ho 450 návštevníkov, 100 spoločností, 30 vystavovateľov a viac ako 25 výrobcov OEM.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0