ZKW uzatvára strategickú spoluprácu s Newsight Imaging

V rámci strategického partnerstva vyvíja ZKW Group spoločne s Newsight Imaging nové systémy pre bezpečnosť a monitorovanie vodičov pre automobilový priemysel. Newsight Imaging je izraelská spoločnosť, ktorá ponúka pokročilé čipy obrazových snímačov CMOS na priemyselné spracovanie obrazu v oblastiach robotiky, automobilového priemyslu, priemyslu 4.0 a mobilných zariadení.

Inteligentné svetelné riešenia pre budúcnosť

Potom, ako spoločnosť Newsight Imaging vyhrala súťaž Drive Light & Sight spoločnosti ZKW zameranú na inovácie, obe spoločnosti začali spolupracovať aj formálne. Cieľom je spoločný vývoj inovatívnych riešení na monitorovanie bezpečnosti a vodičov, ktoré bude ZKW ponúkať svojim OEM zákazníkom na automobilovom trhu. Príslušnosť k LG Group poskytuje spoločnosti ZKW prístup k zdrojom a kľúčovým technológiám pre vývoj inteligentných osvetľovacích riešení pre budúcnosť a autonómne jazdenie. „Pre nás je dôležité priniesť do spoločnosti nové know-how a napredovať v inováciách. Prostredníctvom našej súťaže Drive Light & Sight sme získali startup Newsight, aby sa s nami podelil o svoje nápady,“ hovorí Oliver Schubert, CEO v ZKW Group.

Vyššia bezpečnosť dopravy vďaka inteligentným svetelným systémom

„Spolupráca s Newsight Imaging a ich technológiou obrazových snímačov CMOS nám umožňuje vyvíjať inteligentné svetelné systémy, a tým zvyšovať bezpečnosť dopravy. V oblasti autonómneho jazdenia je mimoriadne dôležité mať na svojej strane inovatívnych a kompetentných partnerov, akým je aj Newsight Imaging,“ dodáva Ralf Klädtke, CTO v ZKW Group. Eli Assoolin, CEO a spoluzakladateľ Newsight Imaging, si myslí: „Tešíme sa, že spoluprácou so ZKW rozšírime našu ponuku v oblasti automobilového priemyslu. Naše snímače CMOS perfektne vyhovujú požiadavkám priemyselného spracovania obrazu, pracujú pri veľmi vysokej snímkovacej frekvencii, podporujú našu vlastnú technológiu eTOF a osvedčili sa na trhu. Vzhľadom na pokročilú systémovú technológiu a pôsobnosť ZKW na trhu si myslíme, že spolupráca predstavuje dôležitý míľnik pre Newsight a ZKW je vynikajúcim partnerom pre budúce inovácie.“

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0