pre úzke hlavné reflektory s plným výkonom

Dokonalosť v dizajne

Ľudia sú formovaní tak, aby rozpoznávali a interpretovali tváre. Na základe toho sa dizajn predných častí automobilov stáva čoraz dôležitejším. Predné reflektory na aute – rovnako ako oči ľudí – vyjadrujú charakter. Malý rozmer svetelných modulov stripeZ otvára predtým nepoznané možnosti. Okrem toho: stripeZ je víťazom v kategórii Vynikajúci produktový dizajn – automobilové diely a príslušenstvo

Výhody

Svetelné moduly stripeZ pre hlavné reflektory majú podstatne menšie rozmery v porovnaní s konvenčnými technológiami s rovnakým svetelným výkonom. To otvára obrovské množstvo nových možností v oblasti dizajnu a aj funkcii reflektorov.

Okrem optických výhod vytvára rodina výrobkov stripeZ kvôli požiadavke na menší priestor aj dodatočné voľné miesto v kryte reflektora. Tento dodatočný priestor s rovnakou kubatúrou reflektora umožňuje vizuálne sympatické riešenia na integráciu snímačov v kryte. V budúcnosti nadobudne tento aspekt význam, obzvlášť pokiaľ ide o autonómnu jazdu.

Rodina výrobkov stripeZ ponúka konzistentný jazyk dizajnu pre všetky hlavné funkcie osvetlenia nezávisle od použitej technológie. Na zlepšenie vzhľadu reflektorov sa svetelné moduly doteraz väčšinou obkladali vizuálne nenápadnými clonami. Modul stripeZ ponúka možnosť voľne si vybrať farbu a štruktúru plášťa modulu a úplne upustiť od použitia clony. Na jednej strane to dodatočne podporuje aj štíhly dizajn a pretvorí každý reflektor na optické osvetlenie.

Svetelné moduly stripeZ vytvárajú poriadok a štruktúru reflektora a navyše umožňujú rozdelenie rozličných svetelných funkcií do viacerých modulov (2, 3, 4 alebo dokonca viacerých očí). V závislosti od požadovaného vzhľadu môžete určiť tiež, či sa vždy rozsvietia všetky moduly súčasne alebo zámerne nie. To vytvára ešte širšiu škálu možností prevedenia pre každý reflektor.

Napriek svojmu malému rozmeru modul stripeZ jasne drží krok s „veľkými“ svetelnými modulmi s ohľadom na výkon. Výška viditeľnej šošovky je len v rozmedzí 22 až 30 mm, čo predstavuje podstatný rozdiel v slobode prevedenia v porovnaní s bežnou výškou šošovky obvykle okolo 50 mm.

Rodina výrobkov stripeZ

Modul stripeZ sa vyvinul s ohľadom na viacero aspektov. Okrem dizajnu, v ktorom sa modul stripeZ výrazne odlišuje od iných výrobkov, zohrali dôležitú úlohu aj neznížený svetelný výkon a sloboda prevedenia kvôli malému požadovanému priestoru na montáž. Modul stripeZ umožňuje priestor na montáž, ktorý bude významný pre budúcnosť svetla v období autonómnej jazdy, a to aj pri zachovaní rovnakej kubatúry. V rodine výrobkov stripeZ existujú tri rôzne kategórie, ktoré sú rozdelené do jednotlivých typov modulov. Každá z nich disponuje odlišnými funkciami ako aj skutočnosťou, že aj napriek výrazne zmenšenému rozmeru majú plný svetelný výkon, platí v rovnakej miere pre všetky výrobky celej rodiny. Na základe malého rozmeru a zníženej hmotnosti sú moduly stripeZ jasne predurčené na použitie v plochých predných reflektoroch.

stripeZ | základné moduly

Kvalitné svetlá pre predpolie, stretávacie a diaľkové svetlá v univerzálnych alebo bi-moduloch

Zistite viac

stripeZ | moduly Matrix

Univerzálne a bi-moduly pre diaľkové svetlá bez oslnenia a ďalšie jednoduché funkcie ADB

Zistite viac

stripeZ | moduly Pixel

Vyvinuté pre prispôsobiteľné svetlá a diaľkové svetlá bez oslnenia s rozšírenými funkciami ADB vo zvýšenom rozlíšení

Zistite viac

stripeZ | základné moduly

stripeZ | základné moduly premietajú vysoko kvalitné svetlá pre predpolie, stretávacie a/alebo diaľkové svetlá. Pre základné moduly rodiny stripeZ je charakteristický obzvlášť vysoký stupeň účinnosti aj napriek veľmi plochej šošovke. Takzvaný uni-modul je vstupným modelom v oblasti projekčných modulov: použitie nájde pri osvetlení predpolia, ako aj pri stretávacích a/alebo diaľkových svetlách. Avšak bi-moduly kombinujú funkciu stretávacích a diaľkových svetiel len v jednom module: táto verzia šetrí dodatočne priestor a hmotnosť v hlavnom reflektore.

stripeZ | univerzálne moduly pre predpolie

stripeZ | univerzálne stretávacie svetlo

stripeZ | univerzálne diaľkové svetlo

stripeZ | bi-moduly

stripeZ | univerzálna asymetria

stripeZ | moduly Pixel

stripeZ | moduly Pixel sa špeciálne vyvinuli pre prispôsobiteľné svetlá a diaľkové svetlá bez oslnenia. Použitím celkovo 48 LED diód dosiahne stripeZ | modul Pixel vyššie rozlíšenie približne 1°, realizuje stretávacie svetlá súvisiace so situáciou, ktoré sa prispôsobujú rozličným podmienkam, ako je rýchlosť jazdy alebo počasie, a scenáre presného maskovania diaľkových svetiel. Aj pri stripeZ | module Pixel sa vyžaduje dodatočný modul za účelom zakrytia funkcie úplného stretávacieho svetla v reflektore. Počet modulov, ktoré sa použijú v reflektore, závisí od konkrétnych svetelných požiadaviek vozidla.

stripeZ | Pixel

stripeZ | moduly Matrix

stripeZ | Matrix a bi-moduly Matrix otvárajú vstup do sveta diaľkových svetiel bez oslnenia. Zatiaľ čo modulový pár Matrix potrebuje dodatočný modul stretávacích svetiel, modulový pár Bi-Matrix ponúka priestorovo nenáročné stretávacie svetlá a diaľkové svetlá bez oslnenia: táto verzia šetrí dodatočne priestor a hmotnosť v hlavnom reflektore.

stripeZ | Matrix

stripeZ | bi-moduly Matrix

Múdre kombinácie

Tabuľka vľavo ukazuje všetky funkcie modulu rodiny výrobkov stripeZ a ich možné kombinácie. Číslo v mriežke predstavuje počet potrebných modulov pre každú funkciu s cieľom splniť zákonné požiadavky na hlavné funkcie osvetlenia v reflektore.

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Foreground
1
1
1
1
1
1
Slim Foreground
2
Asymmetry
1
1
1
Low Beam
1
1
1
High Beam wide
1
1
1
High Beam spot
1
1
1
High Beam
1
1
Bi-Module | Foreground & High Beam wide
1
Bi-Module | Asymmetry & High Beam spot
1
1
1
Bi-Module | Low Beam & High Beam wide
1
Bi-Module | Low Beam & High Beam spot
1
1
1
Bi-Module | Foreground & High Beam spot
1
ADB High Beam Matrix
1
1
2
2
2
2
Bi-Module | Low Beam & ADB High Beam Matrix
2
ADB High Beam Pixel
2
2
2
Sum
2
3
3
4
2
2
2
2
3
3
4
3
4
2
3
4
3

Tabuľka vľavo ukazuje všetky funkcie modulu rodiny výrobkov stripeZ a ich možné kombinácie. Číslo v mriežke predstavuje počet potrebných modulov pre každú funkciu s cieľom splniť zákonné požiadavky na hlavné funkcie osvetlenia v reflektore.

S cieľom ešte viac zdôrazniť štíhly dizajn rodiny výrobkov, ponúka držiak šošovky stripeZ možnosť ľubovoľného výberu jeho povrchu plášťa, pokiaľ ide o farbu a štruktúru, a úplného vynechania clon.

Dobrý nápad má napokon vždy jednoduchý a ľahko pochopiteľný vzhľad, hoci je za tým tvrdá práca.

High Gloss | Deep Black,
nature

Arrow | Dark Silver,
coated

Textile | Rose Gold,
coated

Hexa | Dark Bronze,
coated

Brush | Silver,
coated

Metal | Pure Gold,
coated

Light Tattoo | Deep Black,
nature

Kontakt

Hannes Scheer

Produktový manažment skupiny

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
johann.scheer@zkw-group.com
+43 7416 505 4195

Naši zákazníci