Spoločnosť ZKW vyznamenaná ako príkladný zamestnávateľ

Spoločnosť ZKW vyznamenaná ako príkladný zamestnávateľ

Skupina ZKW ako špecialista na prémiové svetelné systémy a elektroniku zažila v posledných rokoch razantný rast a to nie len pri obratoch, ale predovšetkým výrazne vzrástli aj počty zamestnancov. V roku 2017 vzrástol počet zamestnancov v spoločnosti na číslo okolo 8 500 a na všetkých pracoviskách stále hľadá kvalifikovaný personál. V roku 2017 bola skupina ZKW ocenená ako MINT Minded Company – ako zamestnávateľ s príkladným charakterom. Okrem toho sa spoločnosť ZKW veľmi zlepšila medzi „Best Recruiters“ a dosiahla v automobilovom sektore 5. miesto.

Wieselburg, 19.1.2018. Skupina ZKW pravidelne prijíma nových zamestnancov na všetkých národných aj medzinárodných pracoviskách. Aby skupina ZKW umožnila novým zamestnancom dobrý začiatok a možnosť ďalšieho vzdelávania, veľmi sa angažuje pri podpore mladých pracovných síl.

Spoločnosť ZKW je „MINT Minded Company“

Táto angažovanosť viedla aj k tomu, že bola spoločnosť ZKW ocenená ako MINT Minded Company. Prostredníctvom iniciatívy „MINT Minded Company” spoločnosť „audimax Medien GmbH“ upozorňuje na vynikajúcich zamestnávateľov a oceňuje ich. Kvalifikácie MINT sa vzťahujú na oblasti matematiky, informatiky, prírodných vied a techniky (MINT). Vyznamenanie má verejnosti sprostredkovať, ktorí zamestnávatelia sa zvlášť angažujú pri podpore mladých pracovných síl, talentov a odborníkov. Skupina ZKW bola za rok 2017 vybratá spomedzi 80 spoločností, ktoré boli ocenené pečaťou MINT Guided. Táto pečať sa nedá kúpiť, ale prideľuje sa výlučne prostredníctvom nominácie. Vyznamenaním „MINT Guided Siegel“ sa nemá vyzdvihnúť len to, akí sú zamestnanci podstatní pre úspešnú spoločnosť, ale aj to, akí sú dôležití pre existenciu a ďalší rozvoj hospodárskych lokalít.

ZKW medzi „Best Recruiters“

Skupina ZKW bola ďalej zvolená medzi „Best Recruiters“ v rámci štúdie o najlepších náborových pracovníkoch 2017/2018. Spoločnosť ZKW obsadila 5. Miesto v oblasti „Automobilový priemysel/motorové vozidlá“ a zlepšila sa tak o 3 miesta. Súčasne to znamená celkovo 125. miesto (zo 412 testovaných zamestnávateľov) a tým zlepšenie o 57 miest v celkovom hodnotení.

V mnohých oblastiach sa spoločnosť ZKW osvedčila ako popredný zamestnávateľ. Skupina ZKW zamestnáva väčšinou absolventov škôl a univerzít z oblastí techniky, informatiky a matematiky a podporuje ich okrem iného prostredníctvom poskytnutia praxe v rôznych oblastiach. Okrem toho spolupracuje spoločnosť stále so študentmi pri vypracovávaní vedeckých prác a ponúka tak absolventom, ako aj profesionálom širokú škálu špeciálneho vzdelávania v rámci vlastných podnikových vzdelávacích a školiacich programov CTC. Na uľahčenie začiatku pre nových zamestnancov bol okrem toho zavedený systém patrónov, ktorý všetkým novo prijatým zamestnancom určuje patróna, ktorý predovšetkým na začiatku podporuje zamestnanca radou aj skutkom a podporuje ho vo všeobecnosti pri prípadných otázkach týkajúcich sa procesov alebo spoločnosti.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0