Spoločnosť ZKW na 4. mieste v európskych patentových prihláškach

Špecialista na svetelné systémy vo Wieselburgu prihlásil v minulom roku celkovo 57 inovácii na medzinárodný patent – z toho 50 v Európe a sedem v Číne. Dodávateľ pre automobily v Dolnom Rakúsku je lídrom v patentovom rebríčku za rok 2020. V Európe je spoločnosť ZKW na 4. mieste spomedzi všetkých rakúskych podnikov, ktoré predložili svoje vynálezy. Pre najvyššie umiestnenie spoločnosti ZKW je rozhodujúci veľký počet inovácií v oblasti riešení inteligentného osvetlenia a senzoriky, ktoré vyžaduje autonómna jazda. V spoločnosti ZKW zohrávajú výskum a vývoj kľúčovú úlohu. Novinky sa testujú najnovšou technológiou na meranie vo vlastnom svetelnom tuneli, ktorý patrí k najväčším v Európe. „Naše patenty sú hodnotami našej spoločnosti. Inovácia je pre nás podstatná na osvetlenie ciest do budúcnosti,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Inteligentná svetelná technika pre budúcnosť
Množstvo patentov, ktoré prihlásila spoločnosť ZKW v roku 2020, sa v najväčšej miere týka technológií pre autonómne vozidlá a pre ne potrebné snímače. „Jeden z týchto vynálezov zabezpečuje napríklad optimálny rozhľad zo snímačov kamery v noci, vďaka inteligentnému reflektoru, ktorý cielene osvetľuje prostredie vozidla,“ vysvetľujú vývojári Thomas Reiter, Christoph Bierwipfl a Stefan Weissensteiner, ktorí vynález prihlásili. V bežnom živote je znečistenie snímačov často problematické. Pretože značné obmedzovanie týchto „indikátorov“ znemožňuje autonómnu prevádzku vozidla. Z tohto dôvodu vyvinula spoločnosť ZKW niektoré riešenia na čistenie oblasti snímačov – napríklad prostredníctvom vysokofrekvenčných vibrácií alebo cieleného prúdu vody – a prihlásila patent.

Rakúsko medzi najinovatívnejšími krajinami
V minulom roku sa prihlásilo celkovo 2 737 vynálezov na patentový úrad. Napriek pandémii stojí Rakúsko znova na čele rebríčka medzinárodných patentových prihlášok: 6. miesto v EÚ a 11. miesto celosvetovo dokazujú kompetenciu pre inovácie domácich spoločností. Rakúsko sa nachádza nad priemerom EÚ, obzvlášť v oblasti technológií súvisiacich s ochranou podnebia.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0