Spoločnosť ZKW spoločne s inštitútom AIT Austrian Institute of Technology a univerzitou FH Wiener Neustadt skúma riadiace prístroje budúcnosti

Projekt „zoneZ“ podporovaný FFG sa spolieha na medziodborovú spoluprácu

V rámci výskumného projektu „zoneZ“ spoločnosť ZKW spolupracuje s inštitútom AIT Austrian Institute of Technology a študijným odborom mechatroniky Technickej univerzity Wiener Neustadt (FHWN) na novej triede riadiacich prístrojov pre automobily. Projekt „zoneZ“ podporuje Spolkové ministerstvo pre ochranu podnebia v rámci programu Mobilita budúcnosti FTI a realizuje ho Rakúska agentúra na podporu výskumu. Cieľom je vyvinúť zónový riadiaci prístroj, ktorý v budúcnosti bude môcť riadiť senzory vozidla, ako sú radary, kamery a LiDAR, ale aj ovládače, ako sú reflektory a displeje. Týmto spôsobom by sa mohli podporiť asistenčné funkcie vodiča, bodové reflektory na cielené osvetlenie ohrozených predmetov, parkovacích asistentov alebo ochrana chodcov s cieľom zabrániť nehodám. „Premýšľame o vybudovaní elektronickej architektúry vozidiel budúcnosti na sekciách, teda definovaných prostredníctvom geometrickej blízkosti. Cieľom výskumného projektu je funkčný model, ktorý sa môže použiť v statickom modeli, ale aj v testovacom vozidle,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Architektúra riadiacich prístrojov budúcnosti
Vývoju asistenčných systémov na ceste k autonómnej jazde už roky dominuje senzorika prostredia ako aj vyhodnotenie údajov senzorov. V rámci projektu „zoneZ“ skúma spoločnosť ZKW so svojimi partneri, možnosti odvodenia požiadaviek na riadiace prístroje a systémy senzorov a ako môže vyzerať vhodná architektúra riadiacich prístrojov. Stredobodom pozornosti sú rozhrania k senzorom, vyhodnotenie údajov senzorov a aj úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany. Na základe statických laboratórnych vzoriek môžu byť vyhodnocované odlišné prístupy k riešeniam so simulovanými a skutočnými údajmi. „Následne zhotovíme funkčný model riadiaceho prístroja pre testovacie vozidlo, ktorým môžeme testovať použitie blízke realite, napríklad ochranu chodcov,“ hovorí Michael Stanschitz, vedúci projektu zoneZ.

Vysoko výkonný riadiaci prístroj pre väčšiu bezpečnosť
Títo traja partneri výskumného projektu preberajú odlišné úlohy: tím spoločnosti ZKW okolo Michaela Stanschitza nesie zodpovednosť za pracovné balíky týkajúce sa architektúry a požiadaviek, ako aj za testovanie, overovanie a testovaciu platformu. Pritom by sa malo ukázať, ako je možné zvýšiť výpočtový výkon zabudovaného hardvéru o faktor 100. Študijný odbor mechatroniky na univerzite FH Wiener Neustadt sa zaoberá témou umelej inteligencie. Pomocou algoritmov založených na UI je možné efektívne hodnotiť údaje senzorov. Inštitút AIT skúma rozpoznávanie, rekonštrukciu a hodnotenie 3D prostredia, ako aj vývoj robustnej senzoriky a fúziu údajov senzorov. Spoločným cieľom je vyvinúť zónový, vysoko výkonný riadiaci prístroj s ultrarýchlymi rozhraniami, ktorý dokáže v budúcnosti riadiť senzory a ovládače vo vozidle. „Vývojom a zostrojením funkčného modelu chceme ukázať možnosti v reálnych podmienkach. Tým by sa mohol položiť základný kameň budúcej produktovej rodiny v spoločnosti ZKW Elektronik,“ uviedol Oliver Schubert.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0