ZKW rozširuje logistické centrum vo Wieselburgu

Doterajšie skladové plochy v materskom sídle skupiny ZKW Group narazili na svoje kapacitné limity. Z uvedeného dôvodu sa výrobca svetelných systémov rozhodol pre výstavbu novej logistickej budovy na zásobovanie výroby, ktorá má ponúknuť 62 000 miest na prepravky. V budúcnosti sa bude materiál prepravovať po trojkilometrovom dopravnom systéme naprieč závodom do výroby. Nová hala vyrastie sčasti na doterajšom parkovisku na ulici Scheibbser Straße. Vzhľadom k tomu vzniknú nové parkovacie miesta na ulici Rottenhauser Straße. Výstavba sa začne v apríli 2020 a nový logistický systém má odštartovať prevádzku v lete 2021. Vybudovaním nového logistického centra investuje ZKW ďalších 17 miliónov eur do lokality Wieselburg. Cieľom výstavby je posilniť konkurencieschopnosť a vytvoriť priestor na ďalšiu tvorbu hodnôt. „Práve v tejto napätej hospodárskej situácii v automobilovom priemysle je dôležité investovať v správny čas,“ hovorí Oliver Schubert, generálny riaditeľ ZKW Group.

Komplexná logistika
ZKW vyrobí v materskom závode vo Wieselburgu asi tri milióny hlavných reflektorov za rok. Pritom sa musia zabezpečiť podľa dopytu nielen rôzne komponenty na výrobu, ale musí sa tiež vyrobiť množstvo náhradných dielov. V porovnaní s inými závodmi tohto celosvetovo pôsobiaceho koncernu je náročnosť v závode Wieselburg najvyššia.

Priestor na ďalšiu tvorbu hodnôt
Stále rozmanitejšie diely a s tým spojené náročné logistické procesy momentálne volajú po ďalšom rozšírení. Jednou z výziev je pritom obmedzený priestor medzi riekou Erlauf a železničnými koľajami. Tento problém sa podarilo vyriešiť čiastočným využitím parkoviska.

Posilnenie konkurencieschopnosti v lokalite Wieselburg
Vďaka novému, úplne modernému konceptu logistiky sa v závode Wieselburg efektívne zlúči a optimalizuje kompletné zásobovanie materiálov. Dôraz sa pritom kladie tiež na budúce portfólio produktov. Cieľom je pripraviť logistiku na nové obchodné odvetvia, ako sú senzorika a systémy autonómneho jazdenia. „Táto investícia nám umožňuje čo najlepšie využiť kapacitu závodu Wieselburg a posilniť tak konkurencieschopnosť nášho materského závodu,“ vysvetľuje Schubert.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0