ZKW vyvíja klimaticky neutrálne elektronické a elektrické zariadenia pre Polestar

Wieselburgský dodávateľ v oblasti automobilového priemyslu vsadil na CO2 neutrálnu výrobu a trvalú udržateľnosť

ZKW je partnerom švédskeho výrobcu elektrických vozidiel Polestar. Cieľom projektu „Polestar 0“ je do roku 2030 vyvinúť a uviesť na trh kompletne klimaticky neutrálny automobil. Do ambiciózneho projektu sa zapojí aj wieselburgský špecialista na svetelné systémy, ktorý vyvinie elektronické a elektrické komponenty pre spoločnosť Polestar. Okrem toho preorientuje do roku 2025 ZKW celosvetovo svoju výrobu na CO2 neutrálnu. Pri dosiahnutí tohto cieľa by malo dôjsť k úsporám energie, zabráneniu vzniku odpadov a preorientovaniu sa na zelenú elektrinu. „V rámci spoločného projektu skúmame všetky potenciálne možnosti obehového hospodárstva s cieľom znížiť ekologickú stopu našich produktov v budúcnosti na nulu. Preto posilňujeme udržateľnú výrobu, šetriacu životné prostredie. Do roku 2038 by mali byť všetky naše produkty vyrábané klimaticky neutrálne“, vyhlásil Oliver Schubert, CEO skupiny ZKW.

Projekt „Polestar 0“ by mal úplne odstrániť emisie pochádzajúce z dodávateľského reťazca a zmeniť procesy výroby automobilov na udržateľné, namiesto len kompenzovania CO2 emisií. Polestar sa odhodlal k dosiahnutiu tohto cieľa, pretože sektor dopravy je najrýchlejšie rastúcim pôvodcom skleníkových plynov. Program Spojených národov pre životné prostredie očakáva, že podiel dopravy na celkových CO2 emisiách bude v budúcnosti predstavovať viac ako 30 %.

Nové materiály a postupy
Moderné svetlomety pozostávajú z mnohých rozličných komponentov, okrem iného z plastov a elektronických súčiastok. Pre dosiahnutie udržateľnej výroby je potrebné jednak znížiť podiel plastov, a to napríklad použitím bio alebo recyklovaných materiálov. Z analýzy spoločnosti ZKW vyplýva, že elektronika je dôležitým hnacím prvkom pre klimaticky neutrálne svetlomety. Tu je možné zabrániť vzniku škodlivých emisií v doskách plošných spojov (napríklad prostredníctvom nových materiálov a optimalizácie technológie procesov), ale aj prechodom na uhlíkovo neutrálne elektronické komponenty a montáž (napr. prostredníctvom energeticky optimalizovaných zariadení a zelenej energie).

Alternatívne výrobné koncepty
Na vytvorenie klimaticky neutrálnych elektronických a elektrických komponentov nestačia nielen nové materiály a výrobné technológie. Uhlíkovo neutrálnu výrobu umožňuje aj zachytávanie oxidu uhličitého vo výrobnom procese, zamedzenie vzniku odpadov, ale aj recyklácia. Uvažuje sa dokonca aj o opakovanom používaní opravených svetlometov. „Alternatívy musíme hľadať všade tam, kde nie je možné zabrániť vzniku emisií. Puzdro konektora môže byť napríklad vyrobené z biogénnych surovín alebo ho možno vyradiť použitím iných spôsobov pripojenia, ako sú priame zástrčkové spojenia alebo tlačené hranové konektory.“, povedal Schubert.

Projekt pre priemyselný výskum
Spoločnosť ZKW skúma vo Wieselburgu v rámci projektu „SusMat4CarLight“, ktorý je podporovaný Rakúskou spoločnosťou pre podporu výskumu FFG, možnosti udržateľných, recyklovateľných kompozitných materiálov pre automobilové svetlomety budúcnosti. Výskum zahŕňa celý dodávateľský reťazec, s cieľom odstrániť potrebu kompenzácie CO2 certifikátmi. Projekt sa ,okrem iného, zaoberá novými vysokovýkonnými materiálmi, integráciou rozličných technológií v hodnotových reťazcoch, inovatívnymi povrchmi a procesmi, ako aplikačne optimalizovaným spracovaním materiálov. Partnermi výskumného projektu sú Joanneum Research Forschungsgesellschaft, Materiálový inštitút pre povrchové technológie a fotoniku a univerzita v Leobene. „Skúmame všetky potenciálne možnosti obehového hospodárstva pre dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je uhlíkovo neutrálna výroba do roku 2025“, vyhlásil Schubert.

Koncepcia trvalej udržateľnosti
Vo svojej koncepcii trvalej udržateľnosti, zahrňujúcej výrobu, produkty a ľudí sa spoločnosť ZKW zameriava na energetickú efektívnosť a nákup obnoviteľnej energie, akou je zelená elektrina a minimalizácia tvorby odpadov vo výrobe. Udržateľné investície, ako napríklad moderná budova prevádzky v slovenskom závode Krušovce, sú ďalším zo základných prvkov koncepcie. Okrem toho podporuje koncern angažovanosť zamestnankýň a zamestnancov v oblasti ochrany a udržateľnosti životného prostredia výzvou „Global sustainability idea challenge“. Ďalším krokom bude dosiahnutie uhlíkovej neutrality všetkých produktov spoločnosti ZKW do roku 2038. Okrem uhlíkovo neutrálnej výroby vo všetkých závodoch zahŕňa plán ZKW aj dodávateľské reťazce smerom nahor.

Zníženie emisií
Vo Wieselburgu a Wiener Neustadte sa pri predchádzaní vzniku CO2 ZKW spolieha na rekuperáciu tepla, efektívne chladenie a vykurovanie, ako aj na predchádzanie vzniku odpadov pomocou optimalizácie spotreby. . Najväčšie úspory je možné dosiahnuť pri spotrebe elektriny. Areál vo Wieselburgu pokrýva časť spotreby z vlastnej vodnej elektrárne a zvyšok z verejnej siete. Od začiatku roku 2022 odoberá závod zelenú elektrinu. Aj pobočky spoločnosti ZKW v mestách Wiener Neustadt, Haag a obci Dietach by sa mali stať uhlíkovo neutrálnymi. V medzinárodných závodoch plánuje koncern predbežne získať certifikáty zelenej energie.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť 12,77 MB