Mediálne centrum


Materiály pre mediálnych partnerov

Informácie o spoločnosti ZKW Group a jej manažmente ako aj o ponuke produktov a služieb sú k dispozícii na prevzatie.

Laura Kammerer, MA

ZKW Group GmbH

Rottenhauser Straße 8
A-3250
Wieselburg
presse@zkw-group.com
+43 7416 505 - 0